Silmun arkea

Silmussa tarjotaan turvallista, aikusjohtoista arkea. Terveellisiä elämäntapoja, tasa- arvoa ja toisten kunnioittamista vaalitaan ja opetetaan lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret osallistuvat oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti kotitöihin, kuten ruoanlaittoon, leipomiseen ja siivoukseen. Lapsille opetetaan arjen taitoja silmällä pitäen tulevaisuutta ja omatoimista selviytymistä arjessa. Lapsilla on oikeus ilmaista omia mielipiteitään ja heitä kuunnellaan heidän elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lapset ja nuoret ovat osa Silmun yhteisöä ja yhteisöllisyyttä ylläpidetään ottamalla lapset mukaan arkeen. Lapsille opetetaan erilaisuuden hyväksymistä ja toisten kunnioittamista.


Koulunkäynti

Koulunkäynti ja opiskelu ovat tärkeässä asemassa lasten elämässä. Lapset saavat tukea koulunkäyntiin ja heidän kouluihinsa ollaan yhteydessä Wilma- järjestelmän kautta. Opettajiin ja kouluun pidetään yhteyttä tiivisti aina tarvittaessa myös puhelimitse. Lapsille pyritään järjestämään koulupaikat lähikouluun tai heidän tarvitsemansa koulumuoto pyritään löytämään yhteistyössä sosiaalitoimen ja lapsen hoitavan tahon kanssa. Lapset saavat säilyttää jo olemassa olevat koulupaikkansa. Koulunkäyntiä tuetaan myös kuljettamalla lapsia tarvittaessa kouluihin.

Sosiaalinen elämä ja harrastukset

Lasten sosiaalista elämää tuetaan harrastusten ja kaverisuhteiden kautta. Tärkeää on, että jokaisella lapsella on mahdollista osallistua yhteiskunnan toimintaan ja he saavat mahdollisuuden osallisuuteen sekä koulussa, silmussa sekä harrastuksissa. Lapsia kuljetetaan harrastuksiin ja heille maksetaan kohtuulliset harrastusmenot. Myös harrastusvälineet hankitaan Silmun toimesta. Kokkolassa on paljon harrastusmahdollisuuksia, joista pyrimme löytämään jokaisella lapselle ja nuorelle sopivan. Silmun ohjaajat järjestävät yhteisiä liikunnalisia toimintoja lapsille. Käymme viikottain pelaamassa salibandya kanuunahallissa. Olemme myös varanneet muita vuoroja liikkumiseen ja pelaamiseen yhdessä