Henkilökunta

Silmun henkilökunta koostuu sosiaali-ja terveysalan koulutuksen omaavista ammattilaisista. Ohjaajilla on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä. Silmussa työskentelee sosionomeja, lähihoitajia sekä yhteisöpedagogi. Silmun omistaa neljä osakasta, joista jokainen työskentelee yksikössä. Silmun vahvuutena on pysyvät ja turvalliset aikuiset.

Lastensuojeluyksikkö Silmu tekee moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyö vanhempien sekä sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa on keskeisessä asemassa Silmun tekemässä kasvatustyössä.