Silmu

Lastensuojeluyksikkö Silmu on aloittanut toimintansa 2.10.2017. Silmu sijaitsee Kokkolassa rauhallisella Hakalahden asuinalueella aivan keskustan ja palveluiden tuntumassa. Silmu on 7-paikkainen kodikas laitosyksikkö, joka tarjoaa ammatillista sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä kodin ulkopuolelle sijoitetuille 10- vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille.


Silmun turvallinen, aikuisjohtoinen ja ennakoitava arki antavat mahdollisuuden nuorten kehittyä, kasvaa ja kuntoutua. Myös turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet edesauttavat nuorten eheytymistä. Silmussa jokaisella nuorella on omaohjaaja. Omaohjaajatyöskentely on tärkein työmuoto, koska sen avulla lapsen / nuoren yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Silmussa käytämme myös yhteisökasvatusta työmuotona. Silmussa työskentelemme yhteistyössä lapsen / nuoren perheen, sosiaalitoimen, koulun ja muiden lapsen / nuoren kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa.