Jälkihuolto


Jälkihuollon toiminta-ajatuksena on tarjota jälkihuollon palvelua Lastensuojeluyksikkö Silmussa asuneille itsenäistyville nuorille sekä Silmusta kotiutuville lapsille. Kantavana ajatuksena on, että nuori/lapsi ja ohjaaja tuntevat toisensa hyvin. Näin jälkihuoltotyöllä voidaan tukea nuorta vahvasti ja hänen elämänhallintaansa voidaan ohjata samaan tapaan kuin Lastensuojeluyksikkö Silmussa.

Jälkihuoltotyö on tavoitteellista toimintaa. Jälkihuollon sisältö räätälöidään yksilöllisesti jokaisen nuoren tarpeita vastaavaksi. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä nuoren ja hänen perheensä kanssa jälkihuoltosuunnitelman yhteydessä.

Jälkihuolto voi sisältää esimerkiksi käytännön apua ja ohjausta, arkirytmin rakentamista tai ylläpitämistä sekä ohjausta kodin askareissa. Nuoria tuetaan terveellisiin elämäntapoihin ja huolehtimaan omasta terveydestään. Tukea ja apua annetaan myös työnhaussa sekä työhakemuksen laatimisessa. Mikäli nuorella on lääkkeitä käytössään, häntä ohjataan myös lääkehoidon toteuttamisessa ja varmistetaan, että lääkehoito on ajan tasalla. Lastensuojeluyksikkö Silmun lääkehuollosta vastaava on myös jälkihuollon piirissä olevien nuorten käytettävissä. Jälkihuoltotyötä tehdään pääsääntöisesti nuorten omassa kodissa. Työ voi sisältää myös asiointia eri virastoissa.