Arvot ja toimintatavat


Tavoitteena on tarjota turvallinen, aikuisjohtoinen koti ja arki sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Silmussa lapsilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti ja tavata heille tärkeitä ihmisiä. Koulunkäynnin tukeminen sekä säännölliset ja terveelliset elämäntavat kuuluvat Silmun arkeen. Toiminnan yhtenä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta, sosiaalista selviytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Silmussa tarjoamme ikätason mukaista yksilöllistä ja tasa-arvoista ohjausta. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä koskeviin valintoihin. Aito läsnäolo, kannustaminen sekä usko lapsen omiin kykyihin ja vahvuuksiin ovat toimintamme perustana.